Обиколка на фабриката

Новата фабрика се отвора во 2019 година

Новата фабрика се отвора во 2019 година

Фабрики за термичка обработка и груба обработка

Втората гранка фабрика

Новата фабрика се отвора во 2019 година

лабораторија

Автоматско склопување на линија

Машина за тестирање на животот на лежиштето

Пакување

Исчисти

Магацин

Испорака

Нова слика на изложба

Покажете ја сликата

Ковањето

Продавница за термичка обработка

Рекламирање на изложбени лежишта во Шангај

Рекламирање на компанијата

Градење на истражувачки активности

необработен матерјал