Заострен лежиште за валјак

  • Taper roller bearing (Metric)

    Ласен валчести лежиште (метрички)

    Заострените валчести лежишта се посебни лежишта, а внатрешните и надворешните прстени на лежиштето имаат заострени патеки. Овој тип на лежиште е поделен на различни структурни типови како што се еден ред, двореден и четири ред заострен валчести лежишта според бројот на инсталирани редови на валјаци.

  • Taper roller bearing (Inch)

    Ласен валчести лежиште (инчи)

    Заострените валчести лежишта се посебни лежишта, а внатрешните и надворешните прстени на лежиштето имаат заострени патеки. Овој тип на лежиште е поделен на различни структурни типови како што се еден ред, двореден и четири ред заострен валчести лежишта според бројот на инсталирани редови на валјаци.